Kerntransformatie

NLP als weg naar je innerlijke bron

Voor wie? Dit boek is geschikt voor iedereen die graag bepaalde gedragingen of gevoelens blijvend willen transformeren.

Waarover? We hebben allemaal schaduwzijden die we liever niet zouden hebben. Wegduwen zorgt er alleen maar dat deze delen nog meer naar voren komen. Met de relatief eenvoudige oefening in dit boek kun je die delen van jou omarmen en uiteindelijk ook transformeren.

De fontein, vind je plek

Grip op je leven door inzicht in je familiesysteem

Voor wie? Dit boek is geschikt voor iedereen die meer inzicht wil in de werking van het eigen familiesysteem. Enige basiskennis van systemen is wel handig wanneer je dit boek gaat lezen.

Waarover? We zijn allemaal onlosmakelijk verbonden met ons familiesysteem en we nemen allemaal bepaalde gedragingen en patronen over. Of je nu wilt of niet. Dit boek geeft een mooie uiteenzetting van de werking van familiesystemen en creëert momenten van inzicht die mogelijk je kijk op je leven kunnen veranderen.

De verborgen dynamiek van familiebanden

Met familieopstellingen oude patronen blootleggen en oplossen

Voor wie? Dit boek is geschikt voor iedereen die oude patronen vanuit de familielijn willen doorbreken

Waarover? Dit boek geeft een mooie uiteenzetting van de werking van familiesystemen en wat mogelijk de gevolgen zijn voor jou. Geeft inzicht in de effecten van het familiesysteem op je huidige leven.

Zinnen die de ziel raken

Systemische zinnen voor begeleiders van opstellingen

Voor wie? Speciaal voor begeleiders van opstellingen

Waarover? Iedere opsteller maakt op z’n minst, zo nu en dan gebruik van systemische zinnen. Maar wat zijn nu de juiste systemische zinnen? De zinnen die de ziel raken waardoor een helende beweging kan ontstaan? In dit boek zijn een heel aantal van deze zinnen samengesteld. Als opsteller heb ik al veel gehad aan dit boek, dus echt een aanrader.

Tao en de kunst van familieopstellingen

Een weg naar innerlijke groei en bewustwording

Voor wie? Een handboek voor opstellers, therapeuten en coaches

Waarover? De juiste innerlijke houding van de opsteller is van essentieel belang bij het begeleiden van opstellingen. De Tao biedt hierin een helder en bijna poëtisch referentiekader die als leidraad kan fungeren voor de opsteller. Het wijst je de weg in het ontwikkelen van je innerlijke houding en hoe deze ten dienste te stellen van het opstellings- en helingsproces van de cliënt.